Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm cho bể nuôi cá nước ngọt / nước mặn như:

  • + Thức ăn phù hợp cho cá nước ngọt / nước mặn, tôm và các loài giáp xác khác.
  • + Test Kit kiểm tra để theo dõi các thông số nước ao / hồ nuôi
  • + Hóa chất xử lý điều hòa nước để tối ưu chất lượng nước ao / hồ nuôi.
  • + Bộ hồ cá, bơm, lọc cho ao / hồ nuôi cá cảnh
  • + Thiết bị kỹ thuật cho hồ cá cảnh.