• + Thức ăn cá Koi: Tăng màu & Tăng trọng
  • + Thức ăn cá 7 màu (Guppy), Cá Betta, Cá Dĩa (Discus), Cá Vàng (Goldfish).
  • + Thức ăn tất cả các loại cá thuỷ sinh
  • + Thức ăn cá Ali – Cichlids
  • + Thức ăn cá Rồng – Cá Hồng Két – La Hán
  • + Thức ăn cá Fleco – Catfish

Liên hệ: Mr. Xuân Hải – 0918 509 782
Địa chỉ: B40 Khu dân cư Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TpHCM

Website: www.thucanca.shop

Facebook: thucancacanhsera